پسر یا دختر چه فرقی داره؟

پسر یا دختر چه فرقی داره؟

ایمان‌نژاد، روانشناس کودک می‌گوید وقتی کودک از والدین خود این تفاوت را می‌پرسد، فرصت مناسبی است که هویت جنسی‌اش را به او بشناسانیم. اما چگونه؟ این روان‌شناس می‌گوید از فرزندتان بخواهید که به تفاوت‌های ظاهری پدر و مادر یا خواهر و برادرش توجه کند، سپس به او بگویید این تفاوت‌ها در همه قسمت‌های بدن ما وجود دارد و این خواست خدا بوده است.

 پنج-شش سالگی سن تمیز کودک است و او می‌تواند نوع جنسیت را تشخیص دهد و تا حدودی فرق میان دختر و پسر را بفهمد. اگر به کنجکاوی‌های جنسی کودک بها ندهیم و کودک را با تفاوت‌های جنسی‌اش آگاه نکنیم، خیالات نادرستی در ذهنش پرورش خواهد داد و اگر شناسایی این تفاوت‌ها را به خود کودک محول کنیم، کودکان به بهانه‌های مختلف مکان‌هایی تنها و خلوت را پیدا می‌کند و به بررسی بدن یکدیگر می‌پردازند.

شما می توانید پاسخ های کوتاه به این شکل به کودک خود بدهید: "پسر وقتی بزرگ بشه مرد میشه و دختر زن میشه پسر وقتی بزرگ میشه ریش در می آره ولی دخترا ریش در نمی آرن پسرا وقتی بزرگ بشن قوی می شن و می تونن چیزهای سنگین رو بلند کنن ولی دخترا این طوری نمی شن پسرا وقتی بزرگ بشن مجبورن برن سر کار، ولی دخترا مجبور نیستند".

انتشار دهنده : محمدحسین کردآبادی

To Top ↑