بازی های چند منظوره

بازی های چند منظوره

بازی با کودک ، پیشرفت ذهن و جسم او را به همراه خواهد داشت. بنابراین زمانی را به بازی با کودک خود اختصاص دهید. او را از روروک یا گهواره خارح کرده وروی زمین بگذارید . یک شیء جالب در اختیار او قرار دهید و به او فرصت دهید تا آن را خوب نگاه ولمس  کند. به آرامی به دنیای خیالات او وارد شوید و از آنچه در برابر دیدگان او قرار دارد، حرف بزنید. از اسباب بازیهایی استفاده کنید که حواس او را هم زمان به کار می گیرد وبه او چیزهای جدید می آموزد .

دالی 
همه دوست دارند این  بازی را با کودک انجام دهند، شاید به این دلیل که واکنش های مختلفی را از سوی کودک سبب می شود. شما نیز می توانید صورت خود را با پارچه‌ای بپوشانید و این بازی را با او انجام دهید. همچنین می توانید یک اسباب بازی را بپوشانید و بازی را به وسیله آن دنبال کنید. پس از آن پارچه نازک روی سر کودک بیندازید بگذارید خود او آن را کنار بزند و به شما دالی بگوید . این بازی وجود همیشگی اشیا را به کودک نشان می دهد و به او می آموزد، پنهان شدن اشیا از دید ما به معنی از بین رفتن آن ها نیست.
قایم باشک  
کودک ۷-۶ ماهه خود را روی فرش با بگذارید وخود در اتاق قدم بزنید، در همین حال با او صحبت کنید. به محض این که او بخواهد منشأ صدا را جستجو کند، تمامی صداها و نشانه های موجود در اتاق توجه  خواهد کرد.در در صورتی که کودک چهار دست و پا می رود ، می توانید خود را( نه به طور کامل )پشت اثاثیه یا درب ٱتاق پنهان شوید وکودک را صدا بزنید .پس از آشنایی کودک با این بازی ،خود را به طور کامل پنهان کنید وبعد او را صدا بزنید .. احتمالاً کودک بدون شنیدن صدای شما نیز به جستجوی تان می پردازد .این بازی نیز به کودک می آموزد ،وقتی مامان برای مدتی از او دور می شود ،دوباره بر می گردد .

ها ااا..
کودک را روی پا ودر برابر صورت خود قرار دهید .به چشمان او نگاه کنید وبگویبد : «ها ااا» وبعد به آرامی پبشانی خود را به او بچسبانید وبگویید :«اووو».
بدین ترتیب کودک می آموزد برای دیدن ورسیدن به شما پیش قدم شود .به زودی خواهید دید چطور حرکات شما را تقلید خواهد کرد .!
*بنشینید و کودک را روی پای خود بخوابانید. بدن او را نگه دارید و به آرامی و با حرکت سریع زانو، او را به سمت بالا بیندازید. مراقب باشید کودک از روی پایتان به زمین نیفتد. این بازی، حفظ تعادل، آهنگ حرکت و آماده کردن خودپیش از  رویارویی با اتفاقاتی که به آن ها عادت دارد ،را به کودک  می آموزد .هم چنین به جای خوابانیدن کودک روی پا می توانید اورا روی زانوی خود بنشانید واین بازی  را انجام دهید .این کار به ورزش زانوان شما نیز کمک می کند .«الاتی تی » نوع دیگری از این بازی ست .به یاد داشته باشید حین انجام تمامی این بازی ها ،کودک را محکم نگه دارید .

همچنین فراموش نکنید تا زمانی که مغز، ماهیچه ها و دستگاه عصبی کودک به رشد لازم نرسیده باشد ، انجام  هریک از این بازی ها به هر میزان که باشد برای او لذت بخش نخواهد بود، زیرا کودک هنوز آمادگی پذیرش آن را پیدا نکرده است. بنابراین به صرافت انتقال زودهنگام کودک به مراحل بعدی رشد نیفتید، زیرا این کار تنها آزار شما واو را سبب خواهد شد .

تربیت کودک.             نویسنده : تکلا اس .نی .         مترجم : ترانه یگانه

انتشار دهنده : مریم رحمانیان

To Top ↑