نخستین انگیزش حرکت ( منحنی رشد )

نخستین انگیزش حرکت ( منحنی رشد )


پس از آغاز فعالیت مغز ،نوبت به غلت زدن وراست کردن گردن به کمک ماهیچه های شانه فرا می رسد . در این وضعیت که کودک احتمالاً بین ۲-۴ ماهگی می تواند در آن قرار گیرد ،کودک از بازوهای خود برای بلند کردن شانه وقفسه سینه از روی زمین استفاده می کند. در صورتی که کودک مرتب به پشت خوابانیده شود یا در گهواره قرار گیرد، ممکن است با تاخیر به این مرحله وارد شود. برای ورود به موقع کودک به این مرحله او را در حالت دمر روی زمین بخوابانید، یک اسباب بازی در برابر و اندکی بالاتر از مسیر نگاه او قرار دهید تا برای نگاه کردن به آن مجبور شود گردن خود را اندکی بلند کند.

سن                                                          مراحل رشد 

تولد تایک ماهگی.           هنگامی که در کنار او دراز می کشید می تواند 
                                           صورت خود را به سمت شما برگرداند.

۲-۴ماهگی                        گردن خود را اندکی راست نگه می دارد .
۲-۵ماهگی                        چنگ می زند وسعی می کند اشیا را بگیرد .
۲-۵ماهگی                        با دو دست کار می کند .
۳-۷ماهگی                        غلت می زند.
۳-۷ماهگی.                       اشیا را نگه می دارد .
۵-۹ ماهگی.                     بدون کمک می نشیند .
۶-۱۲ماهگی .                     می خزد یا چهار دست وپا می رود .
۷-۱۳ماهگی.                     با تکیه دستان به دیوا ر یا اثاثیه می ایستد .
۸-۱۷ ماهگی.                     راه می رود .

کودک چنگ می زند وسعی می کند اشیا را بگیرد .
این دو حرکت ابتدایی به ظاهر ساده نیز به رشد قابل ملاحظه ماهیچه نیاز دارد که معمولا بین۵-۲ماهگی دیده می شود.برای موفقیت کودک در انجام این دو حرکت، لازم است نخست بر واکنشی غلبه کند که از هنگام تولد با او همراه بوده است است: واکنش ارتجاعی گردن.
واکنش فوق ماهیچه های بازو را در وضعیت خاصی قرار می دهد، به این ترتیب هنگامیکه کودک به پشت خوابیده و گردن او به پهلو قرار دارد، یک بازو به صورت باز ز و بازوی دیگر در حالت خمیده قرار می گیرد.

مادام که کودک براین واکنش فایق نیامده ،نمی تواند کنترل دستان خود را در اختیار بگیرد وآن را در برابر خود نگه دارد .پس از آن نیز به شناخت دستان خود به عنوان عضوی قابل کنترل برای برداشتن اشیایی که در برابر او قرار دارد ،نیاز دارد .
برای تشویق کودک به استفاده هم زمان از هر دو دست خود می توانید جغجغه را از بالای تخت وگهواره آویزان کنید یا به سادگی به دست کودک بدهید ،هم چنین او را در گهواره بگذارید وبا او دست زدن را تمرین کنید .نخست برای کودک آوازی بخوانید ودست بزنید وبعد به او کمک کنید تا دست بزند .

پس از چنگ زدن نوبت به گرفتن اشیای فرا می رسد .این مرحله معمولا بین ۵-۳ماهگی رخ می دهد .کودک برای گرفتن اشیا به صورت ارادی به کنترل واکنش دیگری نیاز دارد : بستن دست ها به محض تماس چیزی با کف دست او واحساس قلقلک .

تربیت کودک .مهارت زندگی.       نویسنده : تکلا اس .تی.          مترجم : ترانه یگانه 

انتشار دهنده : مریم رحمانیان

To Top ↑